گروه طراحی سایت وب مب
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آزمون اضطراب

در هر سوال فقط یک گزینه را انتخاب نمایید.
(Required)
1-با وجود تلاش زیاد ، باز هم نمی­توانم موقع امتحان، تمرکز حواس داشته باشم(Required)
2-هرچه به روز امتحان نزدیک­تر می­شوم، یادگیری مطالب برایم دشوارتر می شود.(Required)
2-هرچه به روز امتحان نزدیک­تر می­شوم، یادگیری مطالب برایم دشوارتر می شود.
3-قبل از شروع امتحان ، خیلی ناآرام و بی­قرار می­شوم(Required)
4-حتی وقتی درسی را خوب خوانده­ام باز هم موقع امتحان دچار دلهره می­شوم(Required)
5-دلواپسم که مبادا در امتحاناتم نمره خوبی نگیرم(Required)
6-در جلسه امتحان برای جواب دادن به سؤالات احساس ناتوانی می­کنم.(Required)
7-هر چه سؤالات امتحان دشوارتر باشد نگرانی و دلهره­ام در جلسه امتحان بیشتر می­شود(Required)
8-درباره شکست در امتحان زیاد فکر می­کنم(Required)
9-در ایام امتحانات دچار ناآرامی و بیقراری می­شوم.(Required)
10-به محض اینکه چشم­هایم به سؤالات می­افتد، حس می­کنم که هیچ­کدام را بلد نیستم(Required)
11-هنگام امتحان آنقدر عصبی می­شوم که نمی­توانم سؤالات را به درستی بخوانم(Required)
12-به خاطر دستپاچگی در جلسه امتحان ، در پاسخ دادن به سوالات اشتباه می­کنم.(Required)
13- نگرانم که مبادا از عهده امتحانات برنیایم(Required)
14-هنگام امتحان نمی­توانم آرامش خود را حفظ کنم.(Required)
15-به خاطر نگرانی زیاد در مورد امتحان، یک مطلب را بارها می­خوانم ، ولی باز هم خوب یاد نمی­گیرم.(Required)
16-موقع امتحان دچار دلشوره می­شوم.(Required)
17-اگر در یک امتحان نمره کم بگیرم در مورد شایستگی و لیاقتم دچار تردید می­شوم(Required)
18-امتحانات سخت­تر مرا مضطرب­ تر می­کند.(Required)
19-به علت عصبی شدن در جلسه امتحان، نتیجه امتحانم خوب نمی­شود.(Required)
20-هنگام امتحان احساس می­کنم که قلبم به شدت می­زند.(Required)
21-در امتحان نمی­توانم آنچنان که هستم ، خودم را نشان دهم.(Required)
22-هنگام امتحان دستپاچه می­شوم(Required)
23-هنگام امتحان تمام بدنم می­لرزد(Required)
24-نگرانی و ترس از امتحان باعث می­شود که سؤالات را جابه­جا جواب بدهم(Required)
25-ترس از امتحان باعث می­شود که حقم ضایع گردد.(Required)