گروه طراحی سایت وب مب

مدرسه نگرش

مجموعه مدارس نگرش شامل پیش‌دبستان و دبستان پسرانه نگرش ، پیش دبستان و دبستان دخترانه نگرش ، دبیرستان دوره دوم دخترانه نگرش ، دبیرستان دوره اول پسرانه نگرش و دبیرستان دوره دوم پسرانه نگرش ، همه مدارسی موثر هستند و با رویکردی متفاوت به آموزش همراه با پژوهش ، در صددند تا دانش آموزانی دانا ، چند بعدی ، مهارت‌آموخته ، مسوول و آشنا با زمانه پرورش دهند. تمام واحدهای مدارس نگرش، در منطقه یک تهران واقع شده اند.

ما کجاییم؟
تماس با ما