گروه طراحی سایت وب مب
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

هدف گرایی تحصیلی

در هر سوال فقط یک گزینه را انتخاب نمایید.
(Required)
1-برايم مهم است كه در كلاس بهتر از ديگران باشم(Required)
2-تا آنجا كه امكان داشته باشد دوست دارم در كلاس چيزي ياد بگيرم(Required)
3-از ترس اينكه مبادا نمره‌ام خراب شود درس مي‌خوانم(Required)
4-در كلاس هدفم كسب نمرة بالاتر از همكلاسي‌هايم است(Required)
5-در كلاس فهم محتواي درس از هر چيزي برايم مهم‌تر است. اينكه نمره‌ام چند شود مهم نيست(Required)
6-فقط دنبال اين هستم درس را بگذرانم(پاس كنم)(Required)
7-در كلاس براي كسب نمرة بالاتر با ديگران رقابت مي‌كنم(Required)
8-دوست دارم در كلاس، ديگران متوجّه توانايي‌هايم شوند.(Required)
9-وقتي كه كار يا تكليفي را براي كلاس انجام مي‌دهم هدف اصلي‌ام فهم بيشتر و عميق‌تر مطالب است.(Required)
10-دركارها و تكاليف زماني شركت مي‌كنم كه اجباري باشد يا نمره‌اي داشته باشد(Required)
11-اين فكر كه عملكردي برتر از ديگران داشته باشم در من ايجاد انگيزه مي‌كند(Required)
12-دوست دارم بر مطالب ارائه شده در كلاس تسلط پيدا كنم(Required)
13-براي من اينكه در مقايسه با همكلاسي‌هايم عملكرد بهتري داشته باشم مهم است(Required)
14-در كلاس گاهي كارهاي اختياري كه نمره ندارند، انجام مي‌دهم(Required)
15-وقتي مي‌خواهم در كلاس سؤالي بپرسم اين فكر كه ممكن است سئوالم پيش‌پا افتاده باشد مانعي مي‌شود تا آن را طرح كنم(Required)
16-دوست دارم نمرة خوبي بياورم تا خانواده، دوستان و استادم متوجه توانايي‌هايم شوند(Required)
17-دوست داشتم كلاس نمره نداشت(Required)
18-در كلاس مطالبي را ترجيح مي‌دهم كه مرا به انديشيدن وادار كند.(Required)
19-هميشه نگران اين هستم كه نكند كارم را درست انجام ندهم و نمره بدي بگيرم(Required)
20-اگر ممكن باشد در امتحان تقلب هم مي‌كنم(Required)