گروه طراحی سایت وب مب
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

طبیعت و حیوانات پیش دبستانی و دبستان

بچه ها و طبیعت

شما چه در روستا و چه در شهر بزرگ شده باشید، حتماً طعم خوش بازی در دل طبیعت و نگاه کردن به رویش درختان و زیبایی های حیوانات را چشیده اید. اما متاسفانه، بچه های امروزی از این نعمت بی‌بهره اند و بیشتر وقتشان را پای موبایل و کامپیوتر و تلویزیون می گذرانند.

در نگرش، بچه ها در خانه‌ی امن حیوانات و در بخش باغبانی و پرورش گل ها و گیاهان، به این لذت و تجربه می رسند.

باغبانی و پرورش گل و گیاه یک روش مفید آشنا کردن بچه ها با طبیعت است. بچه هایی که باغبانی می کنند یا باغبانی بزرگترها را می بینند، سلامت روانی بیشتری دارند، درس ها را بهتر درک می کنند و مسئولیت‏ پذیرتر و صبورتر هستند.

یکی از مشکلات دیگری که اکثر ما بزرگترها به آن دچار هستیم، ارتباط نادرست با حیوانات یا ترس از آنهاست. در نگرش، بچه ها، حیوانات را از نزدیک می بینند و خودشان از آنها در خانه‌ی امن حیوانات مراقبت می کنند. محبت کردن به حیوانات باعث محبت بیشتر به انسان ها می شود و به این ترتیب، می توانیم به سمت صلح و آرامش جامعه حرکت کنیم.

در نگرش، دانش آموز به یک دوستدار و حافظ محیط زیست تبدیل می شود.