گروه طراحی سایت وب مب
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پژوهشگر کوچک پسرانه پیش دبستانی و دبستان

پژوهشگر کوچک

امروزه، روش آموزشی مدارس برتر دنیا، پژوهش‌محور است و در مدارس نگرش هم همین الگو دنبال می شود.

ما از یک روش پژوهشی استاندارد استفاده می کنیم که شامل مراحل درست دیدن، ایجاد سوال، جمع‌آوری اطلاعات، رسیدن به فرضیه ها و راه حل ها و آزمایش فرضیه ها می شود. معلم های نگرش، درس را با ایجاد سوال در ذهن بچه ها شروع می کنند و کاربرد درس ها را در زندگی به بچه ها یاد می‌هند. به این ترتیب، بچه ها به جای حفظ کردن درس ها،  آنها را تجربه می کنند و تبدیل به آدم هایی کنجکاو و خلاق می شوند.

در نگرش، ذهن پرسشگر بچه ها شکوفا می شود و روش های حل مساله به آنها یاد داده می شود.

بچه های نگرش، آزمایش می کنند، کاوش می کنند، کتاب های خوب می خوانند، اکتشاف و اختراع می کنند، مهارت های خواندن و نوشتن خوبی پیدا می کنند و از همه مهم تر، اصول کارآفرینی را یاد می گیرند که هم برای آینده‌ی خودشان و هم برای آینده‌ی ایران و جهان بسیار مفید است.