گروه طراحی سایت وب مب

کادر اساتید تجربی

ریاضی

استاد علی مقدم نیا

زیست شناسی

دکتر حنیف عظیمی

زمین شناسی

خانم دکتر رجایی

فیزیک

استاد مهدی یحیوی

شیمی

استاد رضا مصلایی

شیمی

استاد امید مصلایی