گروه طراحی سایت وب مب

کادر اساتید تجربی

ریاضی

استاد افشین ملاک پور

ریاضی

استاد علی مقدم نیا

زیست شناسی

دکتر حنیف عظیمی

فیزیک

استاد محمودرضا ذهبی

فیزیک

استاد مهدی یحیوی

شیمی

دکتر رضا بابایی

شیمی

استاد رضا مصلایی

شیمی

استاد امید مصلایی

شیمی

استاد فرهاد مددی

شیمی

استاد طه مهدوی