گروه طراحی سایت وب مب

کادر اساتید دوره دوم دبیرستان

کادر اساتید دبیرستان متوسطه ۲ دختران و پسران :
(به ترتیب دفترچه و حروف الفبا )

کادر اساتید دوره دوم دبیرستان

ادبیات

 استاد مصطفی داداشی

کادر اساتید دوره دوم دبیرستان

عربی

استاد میثم فلاح

کادر اساتید دوره دوم دبیرستان

دین و زندگی

دکتر مهدی کریمی

کادر اساتید دوره دوم دبیرستان

زبان

استاد مرتضی زینعلی

کادر اساتید دوره دوم دبیرستان

زیست شناسی

دکتر محمد پازوکی

کادر اساتید دوره دوم دبیرستان

زیست شناسی

دکتر حنیف عظیمی

کادر اساتید دوره دوم دبیرستان

فیزیک

استاد شاهین عباسیان

کادر اساتید دوره دوم دبیرستان

فیزیک

 استاد عادل قادر پناه

کادر اساتید دوره دوم دبیرستان

شیمی

استاد سینا ترکیان

کادر اساتید دوره دوم دبیرستان

ریاضیات تجربی

استاد علی مقدم نیا

کادر اساتید دوره دوم دبیرستان

زمین شناسی

دکتر فرزانه رجایی

کادر اساتید دوره دوم دبیرستان

حسابان

 استاد مجید رفعتی

کادر اساتید دوره دوم دبیرستان

هندسه و گسسته

 استاد مجید علایی نسب