گروه طراحی سایت وب مب

کادر اساتید دوره دوم دبیرستان

کادر اساتید دبیرستان متوسطه ۲ دختران و پسران :
(به ترتیب دفترچه و حروف الفبا )

کادر اساتید دوره دوم دبیرستان

ادبیات

 استاد عبدالمحمدی

کادر اساتید دوره دوم دبیرستان

عربی

استاد میثم فلاح

کادر اساتید دوره دوم دبیرستان

دینی

دکتر مهدی کریمی

کادر اساتید دوره دوم دبیرستان

زبان

استاد مرتضی زینعلی

.

.

کادر اساتید دوره دوم دبیرستان

ریاضیات تجربی

استاد علی مقدم نیا

کادر اساتید دوره دوم دبیرستان

حسابان

استاد مجید رفعتی

کادر اساتید دوره دوم دبیرستان

هندسه و گسسته

 استاد مجید علایی نسب

کادر اساتید دوره دوم دبیرستان

زیست

دکتر حنیف عظیمی

.

.

کادر اساتید دوره دوم دبیرستان

فیزیک

 استاد عادل قادر پناه

.

.

.

.

.

.