گروه طراحی سایت وب مب

کادر اساتید ریاضی

حسابان

استاد مجید رفعتی

هندسه و گسسته

استاد مجید علایی نسب

فیزیک

استاد مهدی یحیوی

شیمی

استاد رضا مصلایی

شیمی

استاد امید مصلایی