گروه طراحی سایت وب مب

کادر اساتید پسرانه دوره دوم دبیرستان

کادر اساتید دبیرستان متوسطه ۲ دختران و پسران :
(به ترتیب دفترچه و حروف الفبا )

کادر اساتید پسرانه دوره دوم دبیرستان

ادبیات

 استاد عبدالمحمدی

کادر اساتید پسرانه دوره دوم دبیرستان

عربی

استاد میثم فلاح

کادر اساتید پسرانه دوره دوم دبیرستان

دینی

دکتر مهدی کریمی

کادر اساتید پسرانه دوره دوم دبیرستان

زبان

استاد مرتضی زینعلی

کادر اساتید پسرانه دوره دوم دبیرستان

ریاضیات تجربی

استاد علی مقدم نیا

کادر اساتید پسرانه دوره دوم دبیرستان

حسابان

استاد مجید رفعتی

کادر اساتید پسرانه دوره دوم دبیرستان

هندسه و گسسته

 استاد مجید علایی نسب

کادر اساتید پسرانه دوره دوم دبیرستان

زیست

دکتر حنیف عظیمی

کادر اساتید پسرانه دوره دوم دبیرستان

فیزیک

 استاد عادل قادر پناه