گروه طراحی سایت وب مب
پیش دبستان و دبستان نگرش

نگرشی نو به آموزش

برای پیش ثبت نام لطفا اطلاعات خود را وارد نمایید

مدرسه‌ی نگرش، مدرسه‌ی موثره

ما با شوق و ذوق می‌ریم مدرسه و از تمام دقیقه‌های مدرسه لذت می‌بریم

لندینگ نگرش دبستان

تمام کلاس‌های درسی‌مون سه زبانه است. هم فارسی، هم انگلیسی و هم فرانسه

ما پژوهشگرهای کوچولوییم چون درس‌ها رو با آزمایش و تجربه یاد می‌گیریم

لندینگ نگرش دبستان
لندینگ نگرش دبستان

ما هنرمندهای کوچولوییم چون موسیقی، نمایش، نقاشی، کاردستی، نجاری، سفالگری و کلی هنر یاد می‌گیریم

ما باله و یوگا و زومبا و کلی ورزش با حال یاد می‌گیریم تا هم قوی بشیم و هم با نشاط باشیم

لندینگ نگرش دبستان
لندینگ نگرش دبستان

حواس مدرسه کاملا به سلامتی تن و روان و تغذیه ما هست

توی مدرسه‌مون حیوانات مختلف داریم و گل‌ها و گیاهان خوشگل می‌کاریم

لندینگ نگرش دبستان
لندینگ نگرش دبستان

توی جشنواره‌ها و مسابقات بین‌المللی هم شرکت می‌کنیم

خلاصه خیلی خیلی خیلی توی مدرسه‌مون کیف می‌کنیم 😉

مدرسه‌ی نگرش، مدرسه‌ی موثره

ما با شوق و ذوق می‌ریم مدرسه و از تمام دقیقه‌های مدرسه لذت می‌بریم

لندینگ نگرش دبستان

تمام کلاس‌های درسی‌مون سه زبانه است. هم فارسی، هم انگلیسی و هم فرانسه

لندینگ نگرش دبستان

ما پژوهشگرهای کوچولوییم چون درس‌ها رو با آزمایش و تجربه یاد می‌گیریم

لندینگ نگرش دبستان

ما هنرمندهای کوچولوییم چون موسیقی، نمایش، نقاشی، کاردستی، نجاری، سفالگری و کلی هنر یاد می‌گیریم

لندینگ نگرش دبستان

ما باله و یوگا و زومبا و کلی ورزش با حال یاد می‌گیریم تا هم قوی بشیم و هم با نشاط باشیم

لندینگ نگرش دبستان

حواس مدرسه کاملا به سلامتی تن و روان و تغذیه ما هست

لندینگ نگرش دبستان

توی مدرسه‌مون حیوانات مختلف داریم و گل‌ها و گیاهان خوشگل می‌کاریم

لندینگ نگرش دبستان

توی جشنواره‌ها و مسابقات بین‌المللی هم شرکت می‌کنیم

خلاصه خیلی خیلی خیلی توی مدرسه‌مون کیف می‌کنیم 😉

برای آشنایی بیشتر با مجموعه نگرش می‌توانید به سایت ما هم سر بزنید.